Vi rydder på Hellen industriområde

Vi utfører arbeid med å rydde og istandsette eiendom gnr. 44/3-2 Hellen industriområde. I forbindelse med dette arbeidet er det ikke gjort inngrep i terreng, men det er ryddet røtter og gammelt jernskrot etter tidligere virksomhet.

Sist oppdatert: 21.06.2024 13:03 | Publisert: 21.06.2024 12:51:45

Ansatt hos virksomhet tekniske tjenester

I tillegg er det fylt ca. 20-30 cm. med masse sand/subus som ble tilgjengelig etter at midlertidig kloakkledning ble fjernet.

Rør og masser ble fraktet ned til Hellen industri område og ligger nå på gamle Riksveg 120. Dette vil bli ryddet opp i nær fremtid.