Innhold

Gjerdrum kommune vil gjerne vite hva innbyggerne mener om de tjenestene kommunen leverer. Derfor gjennomføres det i februar og mars en rekke brukerundersøkelser. Vi håper du som mottar en e-post, et brev eller får en direkte forespørsel når du er i kontakt med kommunens tjenester, vil bruke noen minutter på å gi oss en tilbakemelding. Alle tilbakemeldinger og innspill vil bli brukt til å utvikle tjenestetilbudet vårt. På forhånd takk for svaret ditt!


Publisert: 28.02.2019 13:46:32
Sist endret: 28.02.2019 13:46