Innhold

Gjerdrum kommune har fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med Vestvang 2 AS om gjennomføring av deler av detaljregulering for Vestvang, vedtatt 25.03.2015. Utbyggingsavtalen regulerer finansiering og gjennomføring av Felles Infrastruktur for Ask Sentrum (FIAS).

Dokumenter
20200715 Signert utbyggingsavtale

V1_Regulering Områdeplan Ask sentrum

V2_Bestemmelser for detaljplan Ask Vestvang

V2_Reguleringsplan Ask Vestre

V3_ Kostnadsberegning FIAS

V4_Beregning av anleggsbidrag

Kontaktperson ved spørsmål
Anders Unum, telefon 458 15 828

Merknader kan sendes til
Gjerdrum kommune
Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller
postmottak@gjerdrum.kommune.no

Alle merknader må merkes med saksnummer 15/1221.

Frist
Fristen for å sende merknader til høringen er 30.08.2020


Publisert: 27.07.2020 11:31:09
Sist endret: 27.07.2020 11:31