Vestlinna stenges for biltrafikk i 3 uker fra og med 30. mai på grunn av anleggsarbeid. Beboere i Vestvang trinn 1 og trinn 2, samt beboere på Askheim vil benytte alternativ omkjøringsvei via Gjerdrum idrettshall og innkjøring ved Gjerdrum ungdomsskole.

Anleggsarbeidene som utløser stengingen av veien omfatter etablering og omlegging teknisk infrastruktur under bakken og opparbeidelse av kommunal vei – forlengelse av Vestlinna frem til Vestvang trinn 2. Det vil bli etablert skilting og sikkerhetstiltak for myke trafikanter.


Publisert: 25.05.2022 14:24
Sist endret: 25.05.2022 14:47