– Medvirkning er viktigere enn noen gang, uttaler ordfører Anders Østensen. – Strategiprosessen er en dugnad, og framtidsdiskusjonene skal bidra til en felles forståelse av hva som bør skje med rasområdet, Ask sentrum og Gjerdrum som kommune og fellesskap. For å komme videre, må vi våge å sette ord på de virkelige utfordringene for Gjerdrum. Det betyr at vi alle m  å være villige til å tenke nytt, selv om det er vanskelig og kan føles uvant innimellom, understreker Østensen.

Arbeidsmøte på kulturhuset

Scenariene og de andre resultatene fra prosessen vil brukes på flere områder. Berit Adriansen, virksomhetsleder for plan, oppmåling og bygg, forteller at resultatene vil bli tatt inn i arbeidet med den nye planstrategien. – Vi håper at strategiprosessen skal gi oss en ny og bedre oversikt over utviklingsoppgavene, sier Adriansen.

Vi skal også arrangere et framtidsverksted for ungdommer, hovedsakelig fra 10. trinn, som vil gi viktige innspill.

I forbindelse med Gjerdrumsfestivalen 3.-5. september åpner vi for spennende innbyggerdialog organisert som det som kalles verdenskafé («World Café») der innbyggerne kan kommentere forslagene. På denne måten kan vi involvere alle gode krefter i bygda.

Strategiprosessen og diskusjonene om scenariene skal ende opp i en strategi og anbefalinger som kommunestyret skal behandle til høsten.

17. og 18. juni skal det være nok et arbeidsmøte, og temaene da er scenarier og veivalg for Gjerdrum. Hva kan skje med Gjerdrum i løpet av 15 år? Hvilke store veivalg står vi overfor? Det tredje og siste arbeidsmøtet går av stabelen 19. og 20. august, og da er oppgaven å peke ut en inspirerende og forpliktende strategisk retning for Gjerdrum.

I midten av juni vil vi lansere en egen nettside om dette arbeidet. Her vil du finne informasjon om strategiprosessen, hva som skjer når og resultatene av arbeidet. – Nettsiden vil gi innbyggerne våre mer informasjon og bedre innsikt i dette viktige fremtidsarbeidet, avslutter ordfører Anders Østensen.

Ordfører og møteledere utenfor kulturhuset


Publisert: 04.06.2021 13:31:13
Sist endret: 10.01.2023 13:37