Vedtak av detaljregulering for Askhøgda

Kommunestyret vedtok 25.10.17 sak 16/704 Detaljregulering for Askhøgda.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formålet med detaljreguleringen er å regulere til boliger i form av blokkbebyggelse. Planforslaget legger til rette for i overkant av 200 leiligheter med varierende størrelser. Berørte parter mottar forslaget via epost eller ordinær post. 

For nærmere informasjon vises det til saksframlegg og plandokumentene.

Klagefristen er 3 uker. Eventuell klage sendes til Gjerdrum kommune, postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no

Frist for klage 07.12.17.

Om retten til å kreve innløsning eller erstatning vises til Plan- og bygningslovens §15-2 og  §15-3.

Vedlegg


Publisert: 08.11.2017 13:26:58
Sist endret: 08.11.2017 13:27