Vedlikehold av kommunale grusveger

Nå som telen har løsnet fra vegfundamentet de fleste steder, legges det på grus på grusvegene i Gjerdrum kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Med korrekt utførelse og rett utstyr reduseres vedlikeholdsbehovet ut igjennom sesongen og unødvendig «brannslukking» unngås. Dette bidrar blant annet til redusert behov for telerestriksjoner på lengre sikt. I tillegg fører dette til at samfunnsnytten på grusvegene våre blir bedre.

Vi har positiv erfaring med å leie inn veghøvelen til Sørum kommune for vedlikeholdet av grusvegene våre.
Tekniske Tjenester i Gjerdrum kommune har en egen slepe-høvel og dyktige sjøfører som også i år har blitt brukt til mindre veghøvel-oppdrag, samt kjørt en viktig runde på foran hovedhøvlingen. Til hovedhøvlingen foretrekker vi å benytte større, innleid utstyr, også på grunn av at kapasiteten fort blir sprengt dersom vårt eget driftspersonell ved Tekniske Tjenester skal utføre alt selv.

Høvelkjører Kjetil Mjønerud innehar en unik kompetanse som man er helt avhengig av for å beholde kvaliteten og fremkommeligheten på vegene. Sammen med Kjetil bistår den erfarne lastebilsjåføren Arne Granerud med å kjøre ut grus med høy kvalitet. Nå gjenstår det å kjøre ut kalsiumsklorid for å få en hard overflate samt for å motvirke støving. Grøfting blir også prioritert utover sommeren da dette senker vanninnholdet i vegfundamentet.

Tekniske Tjenester ønsker alle vegbrukerne i Gjerdrum en riktig god påske!

 

Kjetil Mjønerud er stolt av den flotte veghøvelen

Fagprat. God kommunikasjon og vurdering av arbeidets omfang må avklares. Her diskuteres det om vegskuldrene skal senkes for å få drenert ut vannet fra vegbanen når det regner.

Svingen er bygget opp med pukk, da den var mye nedkjørt her. Arne er igang med å spre ut et gruslass.

Arne Granerud er nøyaktig i arbeidet sitt og legger ut gruslasset perfekt.


Publisert: 12.04.2017 08:12:42
Sist endret: 19.09.2017 10:24