• Planområdets adresse: Smedkroken, gnr. 28 bnr. 10 m.fl.
  • Saksnummer: 2022/990
  • Område i kommunen: Bråtesletta/Smedkroken
  • Kungjøring fra dato: 01.06.2022
  • Frist for uttalelse: 01.07.2022 

Innspill til planarbeidet

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen
eller per e-post til eag@p1.no. Kopi av merknadene sendes til Gjerdrum kommune, Postboks 10, 2024 Gjerdrum eller postmottak@gjerdrum.kommune.no. Frist for innsending er innen 01.07.2022.
Merknader som kommer inn i forbindelse med varsel om oppstart vil bli oppsummert og kommentert i forbindelse med planbeskrivelsen.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Plan1 AS v/ Emilie Agnæss, tlf. 926 05 049, eller e-post eag@p1.no.

Spørsmål til kommunen kan rettes til Plansaksansvarlig Helge Karl Nyhamn ved å ringe vakttelefon plan med telefonnummer 47 485 942 i telefontiden mandag til torsdag klokken 10:00 – 14:00.

Kunngjøringstekst

Godkjent referat oppstartsmøte 

Beskrivelse av planinitiativ Smedkroken

Illustrasjonsplan


Publisert: 01.06.2022 14:41
Sist endret: 01.06.2022 14:43