Planarbeidet utføres av Mestergruppen Arkitekter AS på vegne av Rognvegen 1 AS.

Et foreløpig planutkast er basert på en mulighetsstudie som viser 8 rekkehus på 42/32 og 5 rekkehus på 42/26. Vi ønsker tidligst mulig å vise hva ideene kan bety for beboere og grunneiere i strøket. Vi håper å få inn innspill og opplysninger slik at vi kan få oversikt på og vurdert de problemstillinger som forslaget medfører.

Frist for å levere merknader til planarbeidet er: 30.03.2023

Innspill sendes: roy.bakken@mgarkitekter.no, med kopi til postmottak@gjerdrum.kommune.no

Alternativt med brev til: MG Arkitekter v/Roy Bakken. Postboks 4104, 8089 Bodø. Alle mottatte merknader vil bli oversendt kommunen sammen med planforslaget. Men send gjerne en kopi til Gjerdrum kommune, PB 10, 2024 Gjerdrum. 

 

Varsel om oppstart - detaljregulering for Rognvegen 1 (PDF)

Bilag 2 - planinitiativ (PDF)

Bilag 3 - planområde (PDF)

Bilag 4 - oversiktskart (PDF)

Bilag 5 - plankart - foreløpig utkast (PDF)

Bilag 6 - signert referat fra oppstartsmøte 15.12.2022 for detaljregulering for Rognvegen 1 (PDF)

Bilag 7 - annonseinnrykk i Romerikes Blad og Eidsvoll Ullensaker Blad 09.03.2023 (PDF)

 


Publisert: 13.03.2023 16:04:27
Sist endret: 14.03.2023 08:22