Innhold

Da er det klart for årets vårryddingsaksjon!

Avfall fra opprydding i nærmiljøet; på skole, barnehage, idrettsplasser, lekeplasser, fellesarealer, gangveier o.l. kan leveres gratis til Bøler Avfallsdeponi i uke 19. Sekker kan hentes på Herredshusets servicesenter fra uke 18, mandag til fredag mellom kl.10:00 -14:00. Det skal kun benyttes klare sekker fordi vi ønsker bedre kontroll med hva som kastes i sekkene.

Ved levering av avfall skal skjema for vårrydding benyttes. Skjema fås utlevert sammen med sekkene.

Rydding av kjellere, garasjer, loft og hager omfattes ikke av vårryddingsaksjonen.

Åpningstidene for levering av avfall fra årets vårrydding på Skedsmo Gjenvinningsstasjon (Bøler) er:

Mandag/torsdag kl. 07:00-20:00, fredag kl. 07:00-15:00 og lørdag kl. 09:00-16:00.

Har du spørsmål, ta kontakt med teknisk virksomhet på tlf. 66 10 60 00 eller ROAF på tlf. 40 00 29 79.


Publisert: 26.04.2019 08:00:10
Sist endret: 26.04.2019 08:00