Innhold

Det har skjedd et vannledningsbrudd som følge av at entreprenør har gravd over en vannledning. Dette førte til at abonnenter på de høytliggende områdene på Kulsrud, Kniplia og Brådalsfjellet var uten vann en kort stund. Ved trykkfall er det fare for innsug av forurenset vann i ledningen. For abonnenter som bor i nevnte områder, anbefaler kommunen at vannet kokes før det brukes til mat og drikke. Berørte abonnenter har fått informasjon på SMS.

Teknisk drift har spylt ut ledningene for luft, og det var ikke noen synlige misfargninger på vannet. Det er tatt prøver av drikkevannet i de gjeldende områdene. Prøvesvar forventes å foreligge i morgen. Ny informasjon legge ut på kommunes hjemmeside og facebookside, samt sendes ut til berørte abonnenter når svar foreligger.


Publisert: 03.04.2019 12:07:19
Sist endret: 03.04.2019 12:07