Hvor kan du stemme i Gjerdrum?

På kulturhuset, Asktorvet 3

Når kan du stemme?

søndag 10. september kl.15.00-18.00

mandag 11. september kl.10.00-21.00

Hva godkjennes som legitimasjon?

Eksempler på godkjent legitimasjon er bankkort med bilde, førerkort (også digitalt førerkort) og pass, men også andre typer legitimasjon med bilde vil kunne godkjennes etter nærmere vurdering av stemmemottaker.

Må du vise valgkort for å stemme?

Det er praktisk om du kan fremvise valgkortet (også digitalt) for at stemmemottaker kan skanne manntallsnummeret, men det er ikke nødvendig

 

Godt valg!

Våre flittige vaktmestre gjør klar valgavlukkene i Høyenhall på kulturhuset

Våre flittige vaktmestre gjør klar valgavlukkene i Høyenhall på kulturhuset

 


Publisert: 08.09.2023 15:00:00
Sist endret: 08.09.2023 15:23