Sorte silhuetter av en forsamling av unge mennesker med hendende i været mot hvit bakgrunn. Tekst i sort: "Er du mellom 13 og 19 år og bosatt i Gjerdrum" over menneskene. Under står teksten: "Du kan bli de unges stemme i kommunen" samt kommunevåpenet til Gjerdrum kommune.

Hva gjør et ungdomsråd?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom i kommunen. Det kan også ta opp saker på eget initiativ. Det betyr ikke at politikerne må gjøre som ungdomsrådet sier, men de skal vite hva ungdommen mener før de tar avgjørelser.

Her finner du mer informasjon om hva et ungdomsråd er, hvordan rådet jobber, hva de ulike rollene innebærer og hva som er pliktene og rettighetene til de som sitter i ungdomsrådet:

Til nettsidene til e-ung

Mer informasjon om ungdomsrådet i din kommune finner du her:

Les mer om ungdomsrådet i Gjerdrum her

Medlemmene i ungdomsrådet

Noen av medlemmene i ungdomsrådet i Gjerdrum er valgt inn for å representere ulike organisasjoner eller medvirkningsorganer. Gjerdrum idrettslag, Gjerdrum kulturskole, #klubben Gjerdrum og elevrådet ved Gjerdrum ungdomsskole skal alltid ha en representant hver. I tillegg skal rådet ha fire plasser som alle ungdommer kan søke på.  Det er viktig at vi har ulike ungdommer i rådet, både når det gjelder kjønn, bakgrunn og interesser.

Slik søker du

Skriv en kort søknad der du forteller litt om deg selv. Skriv om hvor du bor, hvor du er oppvokst, hva du holder på med på fritiden og litt om ting som er viktige for deg. Og så vil vi gjerne vite hvorfor nettopp du har lyst til å bli med i ungdomsrådet!

Det er kommunestyret som velger hvilke representanter som skal sitte i ungdomsrådet. Representantene velges for to år av gangen, så det er viktig at du er innstilt på å være i ungdomsrådet gjennom hele perioden.

Trykk her for å sende søknad på e-post 

Søknadsfrist 24. november 2023

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kontaktpersonen til ungdomsrådet: 

Christiane Lier Dahl

 

E-post

 

christiane.lier.dahl@gjerdrum.kommune.no

Telefon

 98003740

 


Publisert: 02.11.2023 10:35:08
Sist endret: 03.11.2023 13:40