Positiv utvikling i lærertetthet - tidlig innsats

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Utvikling i lærertetthet

Fra 1. august 2016 fikk alle kommuner øremerkede midler til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Prosjektet varer i fire skoleår, og målet er å utvikle kunnskap om effektene av ulike former for økt lærertetthet i småskolen.

I 2014/15 var det i snitt 18,55 elever per lærer i ordinær undervisning på 1.-4. trinn i Gjerdrum kommune. I skoleåret 2016/17 var tilsvarende tall 15,97. Det betyr at utviklingen i antall elever per lærer viser en endring på 2,58.

Bruk av øremerkede midler

I 2016 fikk Gjerdrum kommune 1 024 489 kroner i øremerkede midler til økt lærerinnsats på 1. til 4. trinn. I teorien skulle de øremerkede midlene gitt 1,46 nye lærerårsverk i kommunen. 

I virkeligheten utviklet årsverktallet seg fra 20,9 i 2014/15 til 22,76 i 2016/17. Den reelle forskjellen var dermed 1,86 lærerårsverk fra 2014/15 til 2016/17.

Det betyr at kommunens utnyttelsesgrad av de øremerkede midlene var på 128 %.

Her kan du lese TV2 sin arktikkel, samt sammenligne landets kommuner.


Publisert: 19.04.2017 12:23:18
Sist endret: 19.09.2017 10:24