Utskiftning av vannmålere

Alle vannmålere i Gjerdrum kommune skal byttes ut i løpet av en to-års periode. Bakgrunn for at vi bytter vannmålere er at mange er gamle og må byttes, og at Gjerdrum kommune skal ta i bruk ny teknologi. Den nye teknologien gir oss ett godt verktøy for å spore lekkasjer på kommunale og private vannledninger, og du som innbygger slipper å lese av vannmåler manuelt.

Sist oppdatert: 03.05.2024 14:08 | Publisert: 03.05.2024 14:08:33

Vannmåler

Når vannmåler skal byttes hos deg, vil du motta en SMS med forslag til dato. Vennligst besvar SMS med OK for å bekrefte tidspunkt. Hvis tidspunkt ikke passer, ta kontakt med Espen Cedell, (CFA) på telefon: 92 42 30 32 for å avtale annet tidspunkt.

Før rørlegger kommer må du:

  • Sjekke om stoppekran fungerer slik at vannet stenges helt
  • Sjekke at rørlegger får fri tilgang til vannmåler