Innhold

Gjerdrum Kommune trenger deg som bøssebærer!

Meld deg på blimed.no eller på e-post: frivillig@gjerdrum.kommune.no

Har du ønsker for hvor du vil gå? Gi beskjed. Bøssebærerne går i tidsrommet 16.00-18.00 

Bli med og skap en forskjell!

TV-aksjonen 2021


Publisert: 12.10.2021 13:41:38
Sist endret: 12.10.2021 13:41