Kommunestyret har besluttet at utbyggere som ønsker å bygge ut i slike områder kan søke om en kvote for å bygge ut.

Kvotene som deles ut er for 2022, 2023 og 2024. Områder som er satt av til spredt boligbebyggelse er

1. Aamodt
2.Spenningen
3. Vestby I
4. Vestby II
6.Gjerimeieriet
7.Frognerlinna
8. Bråtesletta
10. Flatby

Søknad sendes til postmottk@gjerdrum.kommune.no. De som ønsker å søke om rett til å bygge ut boliger i disse områdene, må fremme en søknad om tildeling av boligkvote innen 01.03.2022. Det er ingen formkrav til søknaden, men søknaden bør inneholde en redegjørelse for når boligene tenkes realisert.

 

Politisk behandling - Tildeling av utbyggingskvote i spredt boligbebyggelse i LNF (80952).pdf

Kommuneplankart (A1)(78174).pdf

Bestemmelser og retningslinjer til arealdelen(78175).pdf

1. Aamodt(78179).pdf

2. Spenningen(78176).pdf

3. Vestby I(78177).pdf

4. Vestby II(78178).pdf

6. Gjerimeieriet(78180).pdf

7. Frognerlinna(78181).pdf

8. Bråtesletta(78182).pdf

10. Flatby(78183).pdf


Publisert: 17.01.2022 12:00
Sist endret: 17.01.2022 12:02