Innhold

Innspill til Strategisk Næringsplan for Gardermoregionen - Workshop

Gjennom Gardermoregionen (Gardermoregionens interkommunale politiske råd) er det besluttet å  jobbe med en overordnet strategisk næringsplan for regionen og kommunene på Øvre Romerike.

Det er Innovasjon Gardermoen v/daglig leder Runar Bålsrud (avtroppende ordfører i Hurdal) som holder tak i prosessen og inviterer til en workshop sammen med næringsforeningen og kommunen for å diskutere og lære.

Brenner du for lokale arbeidsplasser, utvikling av bedriftsnettverk og næringsklynger og vil du være med på å løfte frem næringslivet i Gjerdrum? Ja da bør du legge turen innom vår workshop i Gjerdrum Kulturhus, tirsdag 15.oktober kl. 18.30-20.30.

Hvis du ikke har anledning til å møte, men har lyst til å bidra,  send gjerne noen betraktninger/svar på de 5 problemstillingene under til post@innovasjon-gardermoen.no og merk emne med Strategisk Næringsplan.

I løpet av kvelden skal vi jobbe oss gjennom ulike spørsmål og scenarioer slik som blant annet:

1. Har du konkrete innspill til satsingsområder for ny næringsutvikling i Gjerdrum?

2. Hvilke områder av det eksisterende næringslivet i Gjerdrum kan tenkes å passe inn i en regional setting?

3. På hvilken måte kan du/dere i Gjerdrum dra nytte av en felles næringsplan?

4. Kan man skape noe mer innen næringslivet i Gjerdrum gjennom samarbeid med andre bedrifter i regionen?

5.Hva kan næringslivet i Gjerdrum bidra med i regionen, og hva kan regionen bidra med for Gjerdrum?

Hvis du kan komme, meld ifra til runar@innovasjon-gardermoen.no innen fredag 11.oktober.


Publisert: 01.10.2019 12:48:17
Sist endret: 01.10.2019 12:48