Kommunal- og moderniseringsdepartementet opprettet ordningen etter henvendelser fra beboere nært evakueringssonen. Du kan lese brevet fra departementet ved å klikke her. Departementet har bedt kommunen vurdere hvilke husstander ordningen skal gjelde for. Kommunen sendte sitt innspill til statsforvalteren på mandag.

Departementet skal nå fastsette hvilke boliger som vil omfattes av ordningen. Kommunen vil deretter lage et søknadsskjema som aktuelle støttesøkere skal benytte. Søknadene vil bli behandlet av kommunens NAV-kontor etter departementets retningslinjer.

NVEs vurderinger av områdene utenfor evakueringssonen (NVEs rapport 02/21) står fast, og det er trygt å bo og oppholde seg i boliger utenfor evakueringssonen.

De som blir omfattet av ordningen, vil får direkte informasjon fra kommunen om hva ordningen innebærer og hvordan de skal søke.

Vi minner om at kommunens psykososiale ressurssenter har telefonnummer 481 11 436. Telefonen er åpen kl. 10–15.30 på hverdager dersom du trenger noen å snakke med.


Publisert: 29.06.2021 15:36:12
Sist endret: 23.01.2023 15:21