Gjerdrum kommune ønsker å støtte kultur- og idrettsaktivitet i kommunen, spesielt rettet mot barn og unge til og med 25 år. 

Støtten skal bidra til å sikre et godt oppvekstmiljø og fremme folkehelse gjennom deltakelse og opplevelse.

Støtten gis gjennom to ulike ordninger:
• Grunntilskudd
• Åpen ordning

Vi nærmer oss desember, og med det også søknadsfristen som er 1.12.2021.

For mer informasjon om støtteordningene og søknadsskjema

Når søknadene er mottatt vil utvalg for kultur behandle dem.

Minner også om at de som mottok støtte gjennom Åpen ordning for 2020 må rapportere dette i løpet av desember for utbetaling.


Publisert: 23.11.2021 13:27
Sist endret: 23.11.2021 13:32