Store snømengder blokkerer rømningsveier

Øvre Romerike brann og redning IKS er bekymret for store snømengder som kan blokkere rømningsveier.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


ØRB har fått tips fra publikum som er bekymret for blokkerte rømningsveier, og at det er flere steder er rømningsveier/dører som ikke kunne la seg åpne.

Med de snømengdene vi har i regionen vår nå, er det ekstra viktig at bygningseiere og virksomheter forstår viktigheten av at personer kan komme seg i sikkerhet, hvis en uønsket situasjon skulle oppstå. Med det tenker vi ikke bare på brann, men også andre uønskede hendelser.

Vi har registrert at store brannobjekt som skoler, store varehus, samfunnshus, treningshaller, helseinstitusjoner og hoteller osv. ikke har gode nok rutiner for fjerning av snømengder ved nødutganger. Dette er bygg med mange personer gjerne, og dermed er det ekstra viktig at eiere følger opp sine rutiner med å holde rømningsveiene frie i hele sin bredde, til enhver tid. Vi har også stoppet opp andre steder og på andre type bygg, for å informere og veilede om at det er viktig at rutiner på dette blir utarbeidet av eier og virksomhet.

På privatboliger, eller hytter er det eier som selv har ansvaret med å holde snø borte fra dører og vinduer som kan brukes som nødutgang. Brann- og eksplosjonsloven viser til at "Eier av byggverk, område transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvending sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.»

Eier av bygg har også ansvaret for at rømningsveier/dører holdes frie, samt sikre at istapper/takras ikke gjør skade på personer som befinner seg i nærheten. Eiere og virksomheter som vi tar kontakt med lytter stort sett på vår veiledning og informasjon, og forstår vårt budskap om viktigheten av dette.


Publisert: 12.03.2018 12:49:02
Sist endret: 12.03.2018 12:49