Vikens prosjektavdeling er godt i gang med planleggingen av gjenåpningen av veien. Gjennom mars og april måned har fylkeskommunen i samarbeid med NVE gjort omfattende grunnundersøkelser for å undersøke om fv 120 trygt kan gjenåpnes i sin opprinnelige trase.

Etter raset er det anlagt nytt elveløp der Tangeelva, og nå også Tistilbekken, krysser veien i bunnen av dalen. Pga. denne endringen må deler av veien heves. Viken har i møter med Gjerdrum kommune sagt at de håper å kunne gjenåpne veien i september/oktober og planlegger i forhold til det tidsestimatet.

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til disse planene. Viken vil legge ut oppdateringer på sine hjemmesider så snart de har bekreftet informasjon om planene.


Publisert: 20.04.2021 16:02:24
Sist endret: 23.01.2023 15:15