Statsadvokat Andreas Schei har vurdert saken, og han har kommet til at saken skal henlegges som "intet straffbart forhold bevist".

Ordfører Anders Østensen er lettet over henleggelsen. Han sier at kommunen hele tiden har ment at Gjerdrum har opptrådt som enhver annen kommune i Norge ville gjort i samme situasjon, og nå har statsadvokaten gjort en grundig vurdering av saken og er enige med kommunen i at vi ikke har gjort noe straffbart.

Anders Østensen legger til at henleggelsen er viktig for å komme videre som lokalsamfunn.

- Vi er mange som fremdeles kjenner på både sorg og fortvilelse over det som skjedde, og arbeidet med å hele skadene vil pågå i lang tid. Å få avsluttet politisaken kan kanskje gjøre det lettere å jobbe med dette.

Klikk her for å lese brevet fra statsadvokaten. Klikk her for å lese påtegnelsen til politiet som var vedlagt (anonymisert).

Gjerdrumsutvalgets rapporter finner du ved å klikke på lenke til Gjerdrumsutvalgets nettside.


Publisert: 14.11.2022 13:45:50
Sist endret: 06.12.2022 14:42