Den statlige refusjonsordningen gjelder for leie av midlertidig bolig for beboere i sameiet Nystulia 3 og på adressene i Hagavegen (like nr., sør for veien), Ingelstuhagan og Nystuguta (unntatt nr. 4 som er evakuert). Ordningen gjelder i første omgang til 31.12.2021.

Opptak av informasjonsmøtet som ble avholdt 2.7.2021 kan du se ved å klikke her.

Klikk her for å se presentasjonen som ble vist i informasjonsmøtet.

Søknadsskjemaet finner dere her

Les brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved å klikke her.

Hvis dere har spørsmål om ordningen eller søknadsprosessen, kontakt NAV ved Kjersti Thune, telefon 924 43 029.


Publisert: 02.07.2021 14:50:38
Sist endret: 23.01.2023 15:20