Gjerdrum kommune begynner i dag, torsdag 7. januar, å gjøre tilgjengelig dokumentasjon fra plan- og byggesaker fra området som er berørt av raset.  Målet er full åpenhet om alle deler av kommunens saksbehandling i disse sakene. 

– Det spørsmålet jeg og alle berørte stiller oss er hvordan dette kunne skje. Er det noe vi kunne gjort annerledes, og som kunne forhindret katastrofen, eller redusert omfanget? Jeg kan love at vi kommer til å gjøre alt vi kan for å komme til bunns i dette. Det er ingen som er mer opptatt av å finne svar på dette enn oss, for det er våre innbyggere som er rammet av katastrofen, sier ordfører Anders Østensen i Gjerdrum kommune.

 – Det er helt avgjørende for oss som kommune å få gått gjennom all vår saksbehandling. Derfor vil vi gjøre absolutt alle relevante dokument i vårt arkiv tilgjengelig for alle. Vi vil ha full gjennomsiktighet i det som er gjort, og det som blir gjort videre. Som kommune skal vi svare for de beslutninger som er tatt i alle disse sakene, sier Berit Adriansen, virksomhetsleder for plan, oppmåling og byggesak i Gjerdrum kommune. 

Hvorfor offentliggjør vi dokumentene?

  • De berørte og offentligheten skal få svar. Det spørsmålet alle berørte stiller oss er hvordan denne katastrofen kunne skje. Er det noe vi kunne gjort annerledes, og som kunne forhindret katastrofen, eller redusert omfanget?
  • Vi trenger hjelp til å komme til bunns i dette. Kommunen, Politiet og andre instanser kommer til å jobbe systematisk for å lete etter svar. Men vi trenger også hjelp fra allmenheten og media for å finne disse svarene. Derfor gjør vi alt materiale tilgjengelig for alle som ønsker å se.
  • Kommunens ansvar må gjøres tydelig. Det er formelle prosesser, blant annet Politiets etterforskning, som skal avklare ansvar og årsakssammenhenger. Men innbyggerne i Gjerdrum skal også vite hvordan kommunen har jobbet med dette over tid, for å kunne ta egen stilling til kommunens arbeid.
  • Vi må lære av det som er skjedd. Arbeidet med utvikling av Ask og Nystulia slik det var før raset har pågått i 20 år. Gjennom disse årene er det gjort hundrevis av vurderinger og beslutninger, og det er avgjørende at vi ser disse både i blikket til tiden de ble tatt i og i bakspeilet etter katastrofen. Åpenhet er vesentlig for å få til denne læringen.
  • Dette er offentlige dokumenter. Plan- og byggesaksbehandling i Norge foregår i full åpenhet. Dette er viktig for at allmenheten skal kunne se at det er ryddighet i prosessene. Det uvanlige i det vi nå gjør er at vi legger alt ut, direkte tilgjengelig. Alternativet ville vært å bare dele det med dem som ber om det – arbeid som ville vært mer tidkrevende for offentligheten.

 

Informasjon om materialet

Det vi nå offentliggjør er ca 1 000 dokumenter, fordelt på ca 500 filer, av et materiale som totalt omfatter mellom 5 000 og 10 000 dokumenter. Grunnen til at det totale omfanget er uavklart er at vi ikke har full oversikt over dokumentantall bakover i tid, og at vi ikke har fastslått endelig hvilke geografiske områder som skal inkluderes i materialet.

Materialet vil fortløpende bli tilgjengelig her: https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/innsyn-i-plan--og-byggesaker-rundt-leirskredet/https://www.gjerdrum.kommune.no/virksomheter/innsyn-i-plan--og-byggesaker-rundt-leirskredet/

 

Pressehenvendelser kan rettes til: Andreas Tinglum, mob: 9300 1773, epost: andreas.tinglum@corpcom.no


Publisert: 07.01.2021 12:06:43
Sist endret: 08.02.2023 17:21