Søk etter savnede gjenopptas

Arbeidet med å planlegge for søk etter de tre savnede fortsetter med full styrke. Slik det ser ut nå kan nye søk starte mandag, opplyser politiet i sin oppdatering i dag

- Jeg er glad for at politiet nå har bestemt at søket kan gjenopptas, og håper inderlig at det fører til at de savnede blir funnet. Vi er mange som har ventet utålmodig på denne beslutningen, for vi er alle opptatt av å få svar. Spesielt føler jeg med de nærmeste til dem som fortsatt ikke er funnet, sier ordfører Anders Østensen.

Det er et stort skredområde, og det er til dels svært ustabilt og farlig for letemannskapene som skal inn fra bakken, forklarer politiet i sin melding.

- Det er derfor svært viktig at vi får lagt planer for hvor vi målrettet skal søke, samtidig som vi ivaretar sikkerheten for dem som skal gjøre jobben, sier politioverbetjent Anders Mansaas i taktisk seksjon, geografisk driftsenhet Romerike i Øst politidistrikt.


Publisert: 13.01.2021 12:03
Sist endret: 13.01.2021 12:27