Innhold

Organisering

Det er Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet som har ansvaret for eventuelle tiltak i tilknytning til det nye koronaviruset.

Kommuneoverlegen har smittevernansvaret i vår kommune, og følger råd og retningslinjer som kommer fra sentrale myndigheter. Det blir gitt nødvendig informasjon til fastleger, legevakt, og andre som trenger det.

All tilgjengelig informasjon om koronaviruset finnes på Folkehelseinstituttets nettside.

Helsedirektoratet har opprettet en egen informasjonstjeneste om koronaviruset, hvor du kan få svar på spørsmål knyttet til dette. Du kan ringe telefon 815 55 015.

Regjeringen har innført sterke tiltak for å redusere smittespredning av COVID 19-viruset. Du kan lese mer om føringer fra regjeringen her:

Helsedirektoratets nettside

Ved mistanke om smitte 

Dersom du føler deg syk, bør du holde deg hjemme.

Et viktig tiltak nå for å hindre smittespredning, er at alle som er syke med luftveissymptomer, holder seg hjemme for å unngå smitte til andre. Dette er for å beskytte de mest sårbare i samfunnet.

Hvis du har luftveissymptomer og lurer på om det kan være koronavirus, finner du mer informasjon her. Du kan også melde fra hvis du mistenker koronavirus her. Gjennom denne løsningen får du ikke kontakt med lege eller helsevesenet. Du hjelper imidlertid Folkehelseinstituttet med å kartlegge hvor mange som kan være syke med koronavirus i Norge.

Hvis du får alvorlige symptomer, bør du ringe fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117. Du skal ikke oppsøke skranke eller venterom på legekontoret eller legevakten. 

Råd og informasjon om karantene og isolering

Har du spørsmål om karantene og isolering, kan du lese mer her. 

Råd til reisende

Regler som gjelder for reisende kan du lese her.

Til foresatte med barn i skoler og barnehager

Gjerdrum kommune følger de nasjonale råd og anbefalinger som blir gitt fra folkehelseinstituttet (FHI).

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. De aller fleste som blir smittet av koronavirus, blir ikke alvorlig syke. Mange barn kan imidlertid bli redde når de hører om koronavirus. Det er viktig å snakke med barn om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen. Informasjonen må være faktabasert. Se her for flere gode råd og tips.

Det er også viktig at barn får opplæring i god håndhygiene, som er det aller viktigste smitteforebyggende tiltaket. Håndhilsing, klemming og kyssing bør i størst mulig grad unngås der det er mulig. 

Her er en informasjonsfilm om koronavirus rettet mot barn og unge:

Råd om smittevern

Vi vil minne om generelle hygieneregler, som forebygger luftveisinfeksjoner og andre smittsomme sykdommer.

  • God håndhygiene
  • Hoste/nyse i papirlommetørkle. Hvis ikke tilgjengelig, bruk albuen
  • Unngå håndhilsing o.l. 

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk

Folkehelseinstituttet har laget brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på flere språk.

Til brosjyre og video

Nyttige linker

helsenorge.no

fhi.no

helsedirektoratet.no


Publisert: 27.02.2020 08:27:42
Sist endret: 10.11.2021 10:57