Innhold

Smittetallet i Gjerdrum gikk kraftig opp forrige (uke 47) med totalt 15 smittede. Åtte av smittetilfellene gjelder elever ved Gjerdrum barneskole, hvorav  to er elever på 6. trinn og seks er elever på 2. trinn. Foreløpig er det ikke meldt om ansatte som har fått påvist covid-19.

Av de syv øvrige smittetilfellene som ble kjent i forrige uke kan de fleste knyttes opp mot kjente smittekilder. Foreløpig er det ikke blitt påvist smitte på andre trinn eller andre skoler ifm smitteutbruddet ved Gjerdrum barneskole.

Det er økt smittetrykk i vår region, og flere kommuner har innført nye smitteverntiltak. Gjerdrum kommune vurderer nå endring av gjeldende forskrift, som vil bli behandlet i kommunestyret 25. november.

De viktigste rådene er å holde seg hjemme og ha færrest mulig sosiale kontakter.


Publisert: 23.11.2020 18:33:55
Sist endret: 23.11.2020 18:33