Innhold

Smitte

I uke 17 var det 3 nye smittetilfeller i Gjerdrum kommune. Antall smittetilfeller per 100 000 over de siste 14 dagene utgjør 114. Kapasiteten til å håndtere testing og sporing er god.

Vaksinering

Nannestad kommune bistår Gjerdrum kommune med å vaksinere våre innbyggere.

Per 3.5.21 hadde 1671 innbyggere i Gjerdrum fått 1. dose, som utgjør 23,7 % av innbyggerne. 417 personer hadde fått dose nr. 2. 5,9 % av befolkningen er fullvaksinert.

Under forbehold om at vi mottar varslede vaksinedosene fra FHI, kommer vi til å være ferdige med å vaksinere gruppe 5, 6 og 7 i løpet av uke 19. Alle innbyggere over 65 år og alle i risikogrupper over 18 år som er blitt meldt til kommunen fra fastlegene, skal da ha fått tilbud om vaksine. Fra uke 20 er det forventet å kunne starte opp med vaksinering av  innbyggere i aldersgruppen 55 - 64 år. Alle innbyggere vil få tilbud om time på sms. Det kan gå noen uker før alle innbyggere i denne aldersgruppen er vaksinert, da kommunen samtidig gjennomfører vaksinering med dose 2.  

Av de som har fått tilbud om vaksinering har til nå 96,6 % takket ja til å bli vaksinert, noe som er svært oppløftende.

Inneværende uke vil kommunen revurdere lokale smitteverntiltak.

 


Publisert: 04.05.2021 11:35:15
Sist endret: 04.05.2021 11:35