Innhold

I uke 37 var det 6 nye smittetilfeller i Gjerdrum kommune, hvorav 1 med ukjent smittevei.

De fleste smittetilfellene gjelder barn og unge og alle er uvaksinerte. Antall smittede per 100 000 siste 14 dager utgjør 227 per 20.09.21.

Alle innbyggere over 16 år har fått tilbud om time til vaksinering. Massevaksinasjonen vil bli avviklet etter uke 38.

16-17-åringer er blitt vaksinert med dose 1 i tråd med myndighetenes anbefaling.

Etternølere som ikke har fått dose 1 vil også bli prioritert. Alle innbyggere er gitt mulighet til å fremskynde dose 2, så fremt det er minimum 3 eller 4 uker mellom dose 1 og 2.  I uke 39 er det planlagt vaksinering av 12-15- åringer på ungdomsskolen og elever som har fylt 12 år på 7. trinn på barneskolene. 

5 082 personer har fått dose 1, som utgjør 72,2 % av befolkningen.

4 508 personer har fått dose 2, som utgjør 64,0 % av befolkningen.


Publisert: 23.09.2021 12:35:50
Sist endret: 23.09.2021 12:35