Innhold

Etter en nedgang i antall smittede av covid-19 i uken før påske, har vi sett en oppsving gjennom påsken.

Det dreier seg i stor grad om smitte mellom familiemedlemmer som allerede var i karantene, men vi ser også noen tilfeller med ukjent smittevei.

Vaksineringen har fortsatt gjennom påsken og per i dag er vi i gang med aldersgruppen 73 år, i tillegg til personer som er i høyrisikogruppen.

Vi mottar nå høyere antall vaksinedoser enn tidligere og det medfører at vi kommer raskere nedover i aldersklassene.


Publisert: 06.04.2021 08:56:53
Sist endret: 06.04.2021 08:56