Skoleskyss og kollektivtrafikk

På nettsiden til Viken fylkeskommune finner du informasjon om hvordan skoleskyssen er planlagt å kjøre fra mandag 4. januar.

Viken fylkeskommune - Slik blir kollektivtrafikk og skoleskyss de neste dagene

NB! Ingen linjer/ avganger kjøres via stoppested >Ask terminal<, Gjerdrum ungdomsskole benyttes som alternativt knutepunkt, gjelder frem til beredskapsetatene frigjør Ask terminal.

Redningsarbeidet gjør at kollektivtilbudet må legges om, og at veier vil bli åpnet og stengt avhengig av situasjonen og redningsetatenes vurderinger. Reiseplanleggere vil oppdateres så fort det er praktisk mulig. Se etter «gul avviksmelding» i reiseplanleggeren.


Publisert: 03.01.2021 09:27
Sist endret: 04.01.2021 16:36