Innhold

Det er en stor interesse i kommunen om å anlegge små lokale skøytebaner ved sameier/borettslag, barnehager og skoler. Kommunen ved teknisk drift vil anlegge og vanne skøytebaner på Brådalsfjellet, Ask, Grønlund og Veståsen.

På grunn av sterke krav til HMS ved arbeider i kum og vannledninger med høyt trykk tillates ikke lenger privatpersoner å vanne selv fra brannkum. Kommunen forutsetter at velforeninger og FOU bidrar med å klargjøre plassen, og foretar snømåking gjennom sesongen

Publisert: 14.12.2018 09:05:03
Sist endret: 14.12.2018 09:05