I Vigilo kan foresatte logge seg på app eller nettside for å kommunisere med skolen og se informasjon om sitt barn. Pålogging for Gjerdrum kommune og opplæring/informasjon til foresatte om løsningen: Vigilo.no/Gjerdrum. 

Utfyllende informasjon på vår hjemmeside: https://www.gjerdrum.kommune.no/publisert-innhold/barnehage-og-skole/felles-skole/Vigilo/

Løsningen vil bli tilgjengelig for foresatte 1. august med pålogging via ID-porten. 

Systemet henter kontaktopplysninger fra kontakt- og reservasjonsregisteret. For at vi skal være sikre på å ha rett informasjon om deg oppfordrer vi til å oppdatere opplysninger i kontakt- og reservasjonsregisteret allerede nå.


Publisert: 07.06.2022 15:15
Sist endret: 07.06.2022 15:21