Skatteoppgjøret for 2016 for lønnstakere og pensjonister

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Utlegg av likningen er 22. juni 2017.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilgodebeløp kan ventes utbetalt innen utgangen av juni måned. Tilgodebeløp vil bli overført til bankkonto eller sendt på utbetalingskort. Tilgodebeløp under kr 100 utbetales ikke.

Restskatt på kr 1.000 eller mer forfaller til betaling i to like terminer, 21. august 2017 og 25. september 2017.
Restskatt under kr 1.000 forfaller i sin helhet til betaling 21. august 2017. Restskatt under kr 100 bortfaller.

Elektroniske brukere får tilsendt faktura for restskatt og annen betalingsinformasjon i Altinn. Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon i posten.

Les mer om skatteoppgjøret på Skatteetatens hjemmesider

Til deg som får restskatt

Vi oppfordrer deg til å betale restskatten innen forfall. Av skatt som betales for sent beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende satser. For tiden utgjør rentesatsen 8,5 % p.a.

Til deg som får til gode inn på bankkonto

Vi gjør oppmerksom på at banken ikke sender ut melding om at pengene er gått inn på kontoen. Sjekk selv saldoen på kontoen, eller se kontoutskriften.


Publisert: 19.06.2017 09:35:40
Sist endret: 19.09.2017 10:24