Innhold

Oppdatert - Situasjonen i Gjerdrum nå

Ordfører Anders Østensen informerte pressen i dag, 6. januar, om at det nå er tre områder vi skal fokusere på.

Kommunen må først skaffe full oversikt over situasjonen og hva som er veien videre. Etter at politiet trakk ut flesteparten av sine ressurser vil Gjerdrum kommune gå sterkere inn i mye av det som skal skje fremover.

- Vi er lovet mye støtte og hjelp, og det er vi veldig glade for. Vi kommer til å være nøye på hvilke behov vi har i framover, kommer til å trenge den hjelpen vi har blitt tilbudt den siste uken, sier Østensen.

Etter at politiet endret status på ettermiddagen i går, går Gjerdrum kommune nå inn i en ny fase i arbeidet med leirskredet.

Ny normal

Vår viktigste jobb er å normalisere tilværelsen for så mange innbyggere som mulig. Vi tenker da spesielt på barn i barnehager og på skole, som trenger de viktige og trygge omgivelsene de kjenner til. Trygge personer og kjente omgivelser er viktig for dem i denne situasjonen og vi vil jobbe med dette i dagene som kommer.

Veien videre

Videre skal vi ta del i etterforskningsarbeidet som nå skal gjøres av politiet. Dette er et møysommelig og langt arbeid, som vi alle må belage oss på.  

- Vi har vært åpne på hele tiden at arbeidet blir så godt som mulig. I morgen vil begynne arbeidet med å frigi tusenvis av dokumenter på hjemmesidene våre, sier Østensen.

- Jeg kan love at vi kommer til å gjøre alt vi kan for å komme til bunns i dette. Det er ingen som er mer opptatt av å finne svar på dette enn oss, for det er våre innbyggere som er rammet av katastrofen. Vi trenger dette arbeidet for fremtiden, for innbyggerne våre.

Viktige avklaringer

Brann og redning:

Brannvesenet fortsetter med stabsfunksjoner under driftsfasen i tillegg til nødvendig mannskap og utstyr, så lenge det er formålstjenlig. Det er en forutsetning at brannvesenet får klare bestillinger til det arbeidet.

Politiet: 

Redningsarbeidet og søk etter overlevende er nå avsluttet. Politiet vil fortsette å lete etter antatt omkomne. Dette vil være tidkrevende arbeid.

  • Det er opprettet en undersøkelsessak og politiet gjennomfører en etterforskning for å finne ut hva som utløste kvikkleireskredet.
  • Politiet vil samarbeide tett med Gjerdrum kommune om de utfordrende oppgavene de står overfor i tiden som kommer.
  • Politiet er fremdeles med under ledelse av Ullensaker lensmannskontor.

 

Mange spør oss om når de kan flytte tilbake, dette er det politiet som vurderer etter anbefalinger fra NVE.

Følg med på kommunens hjemmeside for å holde deg oppdatert på det som skjer i dagene fremover.

Alt om leirskredet

Her finner du alt om leirskredet i Gjerdrum


Publisert: 06.01.2021 13:29:51
Sist endret: 06.01.2021 16:29