Her kan du lese hele saken om sonekartleggingen i Ask sentrum. 

NVE startet høsten 2020 et prosjekt med å vurdere tidligere kartlagte faresoner nærmere. I 2021 ble det utført geofysiske målinger fra helikopter og befaringer til fots for kartlegging av erosjonsforhold. For å innhente ytterligere informasjon ble det utført grunnundersøkelser i 98 soner i Gjerdrum, Ullensaker og  Nannestad.

Kyken i Gjerdrum var en av sonene som ble utredet nærmere. Stabilitetsberegningene for Kyken gård viste lav stabilitet og behov for nødvendige erosjonssikringstiltak. Se lenke over for mer informasjon.

I samarbeid med NVE har Gjerdrum Kommune hatt møter med berørte grunneiere. Kvikkleiresonen er avgrenset slik at eventuelt skred bare vil berøre området ved Kyken gård.

NVEs tiltaksplan beskriver arbeidet som utføres, og du kan lese rapporten her


Publisert: 08.02.2023 13:19:18
Sist endret: 08.02.2023 14:01