Undersøkelsene vil gi verdifull informasjon til de geotekniske vurderingene som gjøres i områdene som fremdeles er evakuert og i tilknytning til prosjektering av sikringstiltak. For å få god framdrift, vil undersøkelsene også pågå på lørdager og søndager etter kl. 13. 

Seismikken måles ved at det settes ned geofoner i bakken med jevne mellomrom langs forhåndsbestemte profiler. Geofonene er forbundet med ledning. Argeo setter ett profil langs fylkesveien, ett profil nedi gropa og tre profiler på tvers av fylkesveien og over den østre skredkanten. Ett av profilene fortsetter opp fra skredgropa og videre over Brådalsveien. For å få forbindelse mellom profilene som går på tvers av skredkanten, vil det bli brukt drone for å fly ledningen over. Alle mannskaper holder seg utenfor en såkalt no-go-sone rundt skredkanten.

For å sende et signal gjennom grunnen fyres det av liten sprengladning ½ m ned i bakken. Geofonen fanger opp refleksjonen av trykkbølgen, og gir dermed et bilde av hvor dypt det er til berg. Sprengladningen plasseres med 20 meter mellomrom og fyres av med ca. 10 minutt intervall. Lyden er omtrent som et haglskudd. Sprengningshullene dekkes med matte, så det vil ikke bli noe synlig effekt.

Profilen nærmest den bakre skredkanten stopper 20 meter fra kanten, og der er det vurdert at det er tilstrekkelig å bruke slegge for å utløse trykkbølgen.

Brev fra politiet: Tillatelse til støyende arbeidet 18.04.21 og 25.04.21

Kartet under viser hvor profilene går:

Kart over seismiske undersøkelser


Publisert: 15.04.2021 17:48:07
Sist endret: 24.01.2023 08:35