I forbindelse med disse arbeidene inviterer vi til informasjonsmøte i  resepsjonsområdet i bo og- behandlingssenteret mandag 8. og tirsdag 9. november kl. 13.30 begge dagene.

Formål med møtet er å orientere beboere, pårørende, øvrige brukere av bo- og behandlingssenteret og andre berørte om arbeidene og om hva som må forventes av støy og rystelser. NVE, Norsk saneringsservice og representanter fra Gjerdrum kommune vil delta.


Publisert: 05.11.2021 10:28:18
Sist endret: 23.01.2023 15:01