Kommunen har nå gitt tillatelse til rivning av fem bygg ved skredkanten. Norsk Saneringsservice (NSS) har ansvaret for rivningsarbeidet, og de jobber på oppdrag fra If skadeforsikring.

Tegningen under viser skredområdet. Rivningstillatelsen gjelder byggene som er merket med tallene 1 og 7–10. NSS har laget en detaljert arbeidsplan som viser hvordan de skal gjennomføre rivningsarbeidet. Du kan lese arbeidsplanen ved å klikke her.

Oppstartsdato er ennå ikke fastsatt, men arbeidet vil starte med bygg 1 og 10 i illustrasjonen under.

Illustrasjon rivingstillatelse


Publisert: 27.08.2021 11:07:29
Sist endret: 23.01.2023 15:24