Innhold

TV-aksjonen Nå er det hennes tur!

Også i år var givergleden stor i Gjerdrum. Da Over Skigarden gikk i trykken, var det samlet inn kr 306.642,- i Gjerdrum, som er 4. plass i fylket av i alt 22 kommuner. De er i snitt kr 44,94 per innbygger, som er kr 3,47 over landsgjennomsnittet.

Vi retter en stor takk til Gjerdrum sanitetsforening for god hjelp til å skaffe bøssebærere og kaffekoking på aksjonsdagen! En stor takk også til alle i Gjerdrum som har bidratt under årets TV-aksjon som i år gikk til Cares arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.


Publisert: 21.10.2019 20:43:12
Sist endret: 21.10.2019 20:43