Innhold

RVR-arbeidet i Gjerdrum

Evakuerte blir kontaktet av sitt forsikringsselskap

Evakuerte er kontaktet av forsikringsselskapet hvor de har innboforsikring. Selskapet samler inn informasjon om de viktigste eiendelene de evakuerte har behov for. 

Forsikringsselskapene er bindeleddet mellom de evakuerte og RVR, og de lager lister over boenheter og viktige eiendeler til RVR-administrasjonen. 

Boliger i eller nær selve rasområdet vil det, i alle fall foreløpig, ikke være tilltatt å gå inn til. Dette området er merket 3 i kartet nederst på denne siden.

Eiendeler som skal hentes ut

Viktige eiendeler vil bli hentet ut, og det vil bli bortkjøring av kjøretøy hvis det er mulig. Forsikringsselskapene vil samarbeide med evakuerte og lage oversikt over de viktigste eiendelene. Det kan være: Bankkort, lommebok, kodebrikker, PC`er, skolesaker, viktige arbeidsklær, briller, høreapparat, hjelpemidler, en viktig kosebamse, adgangskort og annet. Er det kjæledyr i boenheten, f.eks. akvarium e.l. som må håndteres? 

Planen er å få fraktet ut to pappesker for hver boenhet i første omgang.

Strøm, vann, mat og avfall samt sikring av boenheten

RVR-mannskapene vil også gå gjennom boenhetene med tanke på strøm og varmejustering, og blant annet sikringsskap, kaffetraktere, oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, støpsler og vann vil sjekkes. De vil ta seg av restavfall og matavfall og gjennomgå kjøleskap og frysere for mat som må kastes. Boenhetene vil til slutt bli sikret, og vinduer og dører lukkes og låses. 

Ytterligere informasjon

Her kan du lese oppdatert informasjon på RVR sine egne sider du vil også kunne finne fremdriften

RVR og Restverdiarbeidet i Gjerdrum

Områdekart med soner

- dette kartet finner du også inne på RVR sine sider (knappen ovenfor)

  • I område 1 er det krav til at mannskapene har sporingsenhet og er koblet opp til varslingssystemet.  
  • I område 2 må det i tillegg være droneovervåking. Her er det bygg som ligger nær skredkanten og det vil ikke være tillatt å oppholde seg i dem per nå. Dette avklares fortløpende.  
  • I område 3 er det ikke tillatt å oppholde seg. Rødt område.   

(Det kan være at tegnet grense ikke er 100 % korrekt.) 


Publisert: 12.01.2021 10:01:34
Sist endret: 19.01.2021 12:20