Etter at skredet gikk 30. desember 2020, har det blitt gjort mange undersøkelser og et stort opprydningsarbeid, og NVE har startet med sikringsarbeid av skredområdet. Gjerdrum kommune ønsker en god utvikling av området for framtidig bruk, og samarbeider med NVE om dette. For å håndtere dette arbeidet, har vi startet prosjektet "Reetablering av skredområdet".

Prosjektet skal vurdere hvordan området kan opparbeides og brukes i framtida. Vi vil gjerne høre innbyggernes ønsker om framtidig bruk av skredområdet, og prosjektet har satt i gang en bred medvirkningsprosess for å få innspill. Innspillene vil bli tatt med i de faglige vurderingene, og er viktige når vi skal finne en løsning som er bra for Gjerdrumsamfunnet.

Alle innspill er viktige, og vi håper mange vil bruke muligheten til å si sin mening.

Gå inn på medvirkningsportalen og si hva du mener om framtidig bruk av skredområdet.

Når det gjelder strategiprosessen som startet i vår, er den i sin sluttfase. Du kan lese mer om hva som er gjennomført på medvirkningsportalen.


Publisert: 15.10.2021 15:09:19
Sist endret: 01.02.2023 13:13