Gjerdrum kommune inviterer i samarbeid med NSW Arkitektur AS, næringslivet og frivillighet i kommunen til møte om skredområdet. I møte presenteres planene for parken i skredområdet, som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret den 22.06.2022.

Det vil bli redegjort for prosjektets utforming og milepæler fram til parkens åpning sommeren 2024, samt dialog om mulig samarbeid om reetableringen av skredområdet i henhold til Landskapsplanen.

Næringssjef Knut Roger Nesdal i Gloppen kommune vil dele sine erfaringer med hvordan man kan utvikle prosjektet gjennom ett samarbeid med næringsliv, frivilligheten og kommunens innbyggere. Gloppen kommune er nasjonalt og internasjonalt kjent for denne arbeidsmetodikken og vi har stor tro på at vi kan dra nytte av denne informasjonen inn i vårt prosjekt.

Gjerdrum Næringslivsforening har bistått ved å invitere sine medlemmer og kommunens kulturkontor har bistått i invitasjon til kommunens frivillige organisasjoner.

NVE og Grinaker AS vil være til stede og svare på spørsmål relatert til henholdsvis sikringsarbeidene og utforming av landskapet.

Vi håper at alle inviterte tar seg tid til å delta i det som angår alle i bygda og blir beskrevet som ett nasjonalt samfunnsoppdrag i nyere tid.

Avslutningsvis vil vi meddele at tilsvarende møte vil bli avholdt for kommunens øvrige innbyggere på ungdomskolen den 12.10.2022 fra kl. 18.00 til kl. 20.00. – annonsering vil komme på ett senere tidspunkt.

Invitasjon - Næringslivet og frivilligheten


Publisert: 26.09.2022 13:44:51
Sist endret: 26.09.2022 13:45