Innhold

Ansvarlig utførende entreprenør har informert kommunen at de to øverste støttemurene på eiendommen hvor det har gått et ras, vil plukkes ned slik at området oppleves som tryggere. Arbeidet med å ta ned murene er igangsatt. Ansvarlig prosjekterende vil engasjere geotekniker or vurdere skråningen som etableres.

Kommunen er i tett dialog med de involverte partene.


Publisert: 29.11.2019 08:00:10
Sist endret: 29.11.2019 08:00