Innhold

Det har gått et ras i en støttemur på en eiendom på Brådalshøgda som har medført at den kommunale vegen Brådalsfjellet er sperret for all trafikk. Omkjøring skjer på gangveg ved Steinbrøttet via Damvegen og inn på Brådalsfjellet på oversiden av rasområdet.

Ansvarlige entreprenører er i dialog med kommunen og er i ferd med å sikre området. Saken følges opp tett fra kommunale myndigheter. Det anses ikke for å være behov for evakuering av andre nærliggende eiendommer.


Publisert: 17.10.2019 09:07:45
Sist endret: 17.10.2019 09:07