Innhold

Det skal legges en plan for sikring av skråningen, slik at veien kan åpnes for alminnelig ferdsel igjen. En fremdrift på dette arbeidet, med tentativ dato for gjenåpning av veien, vil foreligge i løpet av uke 44.

Omkjøringsveien skal fortsatt benyttes, og kommunen vurderer fartsdempende tiltak mm for å sørge for at denne er trafikksikker.


Publisert: 24.10.2019 09:30:44
Sist endret: 24.10.2019 09:30