Innhold

I kommunestyremøtet 16.10.19 ble det vedtatt at ny tittel på rådmannen blir kommunedirektør.

Dette i tråd med den nye kommuneloven om en kjønnsnøytral tittel.

Foto: pixabay.com


Publisert: 18.10.2019 11:33:09
Sist endret: 18.10.2019 11:33