Trenger du råd rundt dette med bolig?

Hvis du på grunn av jordskredet på Gjerdrum ikke kan bo hjemme vil du få midlertidig bolig dekket av forsikringen, ta kontakt med forsikringsselskapet for å avklare ny bolig.

Hvis du leier, får utleier dekket ny bolig til deg fra sin forsikring. Ta kontakt med huseier for å finne løsninger.

Gjerdrumhjelpen på finn.no kan være til hjelp hvis du ikke allerede har funnet en bolig. Her kan du legge ut ønske om bolig og finne andre annonser for tilgjengelige boliger eller annen bistand. 

Hvis du har behov for hjelp til å finne husrom, ta kontakt med NAV. NAV vil være tilgjengelig for spørsmål og bistand på Olavsgård hotel og Clarion hotel fra tirsdag kl. 10 – 15. og utover i uken.


NAV har også opprettet et nødnummer for personer som er berørt av jordskredet på Gjerdrum: 21 05 21 06
NAVs Nødtelefonen vil fra mandag 4. januar være åpen hverdager fra kl. 09:00 til 15:00.


Publisert: 03.01.2021 20:17
Sist endret: 04.01.2021 15:54