Prosjektplanen danner rammer for NVEs videre arbeid i skredområdet i 2023. I prosjektplanen kan du lese om hvordan NVE ser på opparbeiding av skredområde, bekkefar og vegetasjon i området.  

Les overordnet prosjektplan fra NVE her (PDF)

Les signert avtale som avklarer ansvarsforholdet mellom NVE og Gjerdrum kommune her (PDF)

Avtalen og prosjektplanen ble lagt frem for kommunestyret som referat-sak i møte 08.02.2023. 

 Bilde av arbeidsplatform for vertikaldrenering i skredområdet 


Publisert: 02.03.2023 10:55:19
Sist endret: 02.03.2023 10:59